دوفصلنامه «فقه حکومتی» بر اساس مصوبه جلسه 87 مورخ 1396/10/20 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه موفق به کسب رتبه علمی-ترویجی گردید.

 این نشریه تحت اشراف موسسه مطالعاتی صراط مبین است.

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398 

1. تحلیل نظام تفکیک قوای عرفی در ساختار ولایت فقیه

صفحه 7-27

سید محمد مهدی غمامی؛ سید امیرحسین سیدی


4. قاعده نفی حرج در گستره قاچاق کالا و ارز

صفحه 83-107

محمد مهدی مقدادی؛ سید مرتضی میرزاده اهری


6. نظارت بر نهاد شورای نگهبان و اعضای آن

صفحه 129-155

میلاد قطبی؛ اسماعیل محمدپور؛ حامد کرمی