کلیدواژه‌ها = مصلحت
امام خمینی و مبانی ولایت مطلقه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 107-127

سید جواد ورعی


واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام»

دوره 3، شماره 5، شهریور 1397، صفحه 73-94

محمد مهدی غمامی


انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه

دوره 2، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 75-100

کاظم سیدباقری


زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 7-20

محمد جواد ارسطا


بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 36-52

فاطمه رجایی