تماس با ما

 

نشانی: قم ، خیابان شهید صدوقی ، کوچه 56 ، پلاک 74، موسسه مطالعاتی صراط مبین، دبیرخانه دائمی مجله فقه حکومتی

تلفن: 32906405 (025) داخلی 111

نمابر: 32910663 (025)

صندوق پستی: قم، 8148-37165

پایگاه اینترنتی:

www.smhi.ir

www.fh.smhi.ir

 

 


CAPTCHA Image