نویسنده = عبدالوهاب فراتی
تعداد مقالات: 2
1. عقد وکالت و دولت مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

عبدالوهاب فراتی


2. حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-104

عبدالوهاب فراتی