کلیدواژه‌ها = فقر زدایی
فقر زدایی در پرتو رویکرد فقهی به مقاصد الشریعه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 57-81

سجاد جنابادی؛ سید احمد حبیب نژاد