نویسنده = سید جواد ورعی
تعداد مقالات: 3
1. مبانی فقهی انقلاب مشروطه در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 7-29

بهمن زارعی؛ سید جواد ورعی


2. امنیت از اهداف تشریع

دوره 3، شماره 5، شهریور 1397، صفحه 117-140

سید جواد ورعی


3. شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف‌الغطاء

دوره 2، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 7-26

سید جواد ورعی؛ سید امین ورعی