واکاوی فقهی مشروعیت قیام امام حسین (ع) از منظر اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه و دانشگاه

چکیده

یکی از موضوعاتی که لازم است پیرامون قیام امام حسین (ع) به واکاوی آن پرداخت مشروعیت قیام امام حسین (ع) از منظر اهل سنت است. زیرا بر خلاف شیعه که امام حسین (ع) را معصوم می‌داند و هر یک از قول، فعل و تقریر آن حضرت را حجت می‌شمارد، اهل سنت چنین باوری نسبت به امام حسین (ع) ندارد، از این‌رو ضروری است که به نگاه اهل سنت به قیام امام حسین (ع) و مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن پرداخته شود تا به این واسطه مسلمانان جهان آشنایی بیشتری با نگاه دین اسلام نسبت به قیام امام حسین (ع) پیدا کنند.
در پژوهش حاضر با استفاده از دو روش تحلیلی ـ توصیفی و تحلیلی ـ انتقادی و تدبر در اقوال و ادله اهل سنت به این نتیجه رسیدیم که هرچند دو دیدگاه حرمت و جواز قیام امام حسین (ع) از سوی اهل سنت مطرح شده است و برخی آن را به دلیل لزوم بغی، اختلاف انگیزی، ثبوت امامت یزید بر امام حسین (ع) و اشتباه امام حسین (ع) در اجتهاد خویش، حرام دانسته‌اند. ولی با تدبر در تاریخ و مبانی فقهی و اصولی اهل سنت، به این نتیجه می‌رسیم که چنین دیدگاهی از پشتوانه درستی برخوردار نیست و دیدگاه درست، مشروعیت قیام امام حسین (ع) علیه یزید است و دو دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر و افضلیت امام حسین (ع) از یزید، بر جواز آن دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها