کلیدواژه‌ها = فتوای کارآمد
فتوای معیار در قانون‌گذاری

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 55-81

محمد جواد ارسطا