کلیدواژه‌ها = اختیارات حاکم
تعداد مقالات: 1
1. حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 81-104

عبدالوهاب فراتی