نویسنده = سید عباس حسینی
تعداد مقالات: 1
1. مناسبات میان قلمرو دین و قانون‌گذاری با تاکید بر نظریه تطبیق

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 109-128

سید احمد حبیب نژاد؛ سید عباس حسینی