نقد دیدگاه داعش درباره حکم جهاد ابتدایی از منظر فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح چهارحوزه علمیه قم

2 استادیار گروه معارف دانشگاه فرهنگیان بوشهر

چکیده

از آنجا که تبلیغ و ترویج اسلام ناب در طول تاریخ دچار کج‌اندیشی‌ و کج‌فهمی‌هایی بوده است، پژوهش حاضر با نقد دیدگاه داعش (از گروه‌های تکفیری و تندرو) درباره حکم جهاد از منظر فریقین نگاشته شده و در پی پاسخ به این سوال بوده است که نظر آنان درباره جنس جهاد و جهاد ابتدایی چگونه است؟ روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و گردآوری داده‌ها با استفاده از اسناد نوشتاری، کتابخانه‌ای و نرم افزارهای علمی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که داعش در مورد جنس جهاد، با توجه به روایات نبوی و آیاتی که در آن‌ها از لفظ "قاتلوا" استفاده شده است جهاد را واجب عینی دانسته و برای حکم به جواز جهاد ابتدایی نیز، صرف انتساب به کفر را کافی می‌دانند و بر اساس ادلّه‌ای که از آیات و روایت آورده‌اند کشتار و جنگ با کفار را نتیجه کفر آن‌ها قلمداد کرده‌اند. اما با توجه به اجماع فقها و آیاتی نظیر آیه عدم اکراه در پذیرش دین، آیه احسان به کفار ... می‌توان دیدگاه آنان در مورد حکم جهاد و عینی بودن آن را نقد و رد نمود.

کلیدواژه‌ها