واکاوی نافرمانی از حاکم در منظومه فکری اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌المصطفی العالمیه و دانش‌آموختة سطح 4 حوزه علمیه

2 عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی العالمیه

چکیده

بحث پیرامون واکاوی نافرمانی از حاکم در منطومه فقهی اهل‌سنت است؛ به این بیان که آیا از نظر اهل سنت می‌توان از حاکم نافرمانی نمود یا خیر. چنین بحثی در فقه سیاسی ضروری است و همگان باید حکم تخطی و نافرمانی از حاکم را بدانند و با آن اشنا باشند؛ چه در زمان تشکیل حکومت اسلامی با رهبری حاکم عادل باشد و چه در زمان حکومت جائر.
در پژوهش حاضر با استفاده از شیوه تحلیلی - توصیفی به واکاوی دیدگاه‌های اهل سنت و ادله آن پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که اهل سنت بین حاکم عادل و پادشاه ستمکار فرقی قائل نیست و در موارد دستور به واجب، نافرمانی از هر یک از آن را حرام می‌شمارد و در موارد دستور به محرمات، نافرمانی از حاکم را واجب می‌داند و در مکروهات اختلاف نظر دارند و در موارد مشکوک نیز اصل را بر وحوب اطاعت از حاکم و حرمت نافرمانی از وی می‌دانند.

کلیدواژه‌ها