نظارت بر نهاد شورای نگهبان و اعضای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه شاهد

چکیده

غالب نظام‌های حقوقی دنیا در راستای پاسداری و حفاظت از قانون اساسی و عدم نقض آن به‌وسیله قوانین عادی، نهاد خاصی ایجاد کرده‌اند. این نهادها در نظام‌های حقوقی مختلف متشکل از قضات یا غیرقضات است و عموماً وظایف مهم دیگری ازجمله تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده دارند. با توجه به لزوم نظارت مناسب بر تمام نهادها، این سؤال وجود دارد که آیا شورای نگهبان به‌عنوان نهاد پیش‌بینی‌شده برای وظایف مذکور در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول نظارت می‌شود یا خیر. این مقاله با بررسی تحلیلی و تطبیقی موضوع و نیز بررسی وضعیت ضوابط قانونی موجود در این خصوص، به این نتیجه رسیده است که با توجه به وظایف خطیر این نهادها لازم است استقلال آن‌ها حفظ شود و تصمیم آن‌ها فصل‌الخطاب باشد و نظارت بر این‌گونه نهادها و تصمیم‌های آن به نظارت درونی منحصر می‌شود و البته اعضای این نهاد در قبال اعمال خود دارای مسئولیت اداری و کیفری خواهند بود.

کلیدواژه‌ها