کلیدواژه‌ها = جهاد
نقد دیدگاه داعش درباره حکم جهاد ابتدایی از منظر فریقین

دوره 6، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 139-173

حسین احمدپور؛ سید سجاد جعفری


حکم فرار نظامیان از جهاد در راهبرد دفاعی اسلام

دوره 4، شماره 8، دی 1398، صفحه 35-60

حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی؛ حسین حقیقت پور