کلیدواژه‌ها = قانون‌گذاری
امام خمینی و مبانی ولایت مطلقه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 107-127

سید جواد ورعی


مناسبات میان قلمرو دین و قانون‌گذاری با تاکید بر نظریه تطبیق

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 109-128

سید احمد حبیب نژاد؛ سید عباس حسینی