کلیدواژه‌ها = تحرف
حکم فرار نظامیان از جهاد در راهبرد دفاعی اسلام

دوره 4، شماره 8، دی 1398، صفحه 35-60

حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی؛ حسین حقیقت پور