کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی؛ مبانی فقهی و گونه‌های حقوقی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 55-82

حدیثه داودی؛ محمد مهدی فر


مبانی و گستره مشارکت مردم در دولت اسلامی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 55-78

محمد تقی دشتی؛ پوریا ناصری