کلیدواژه‌ها = مرزهای جغرافیایی
وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت‌فقیه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 105-121

حامد کرمی؛ محمد علی حیدری