کلیدواژه‌ها = ولایت‌فقیه
تحلیل نظام تفکیک قوای عرفی در ساختار ولایت فقیه

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 7-27

سید محمد مهدی غمامی؛ سید امیرحسین سیدی


ولایت فقیه یا نظارت فقیه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 21-34

سید احمد حبیب نژاد


وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت‌فقیه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 105-121

حامد کرمی؛ محمد علی حیدری