کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
نظام فقهی و اصولی امر به امر در قوانین

دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 31-55

طاهر علی محمدی؛ داود سعیدی


مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی؛ مبانی فقهی و گونه‌های حقوقی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 55-82

حدیثه داودی؛ محمد مهدی فر


دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت

دوره 2، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 7-24

علی مشهدی؛ آیت الله جلیلی مراد