کلیدواژه‌ها = طاغوت
پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 99-124

حسین کریمی


مردم و حکومت غیر اسلامی؛ سکوت، هجرت، مقابله؟

دوره 2، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 27-50

علی فتاحی زفرقندی؛ علی بهادری جهرمی