نویسنده = محمد مهدی فر
مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی؛ مبانی فقهی و گونه‌های حقوقی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 55-82

حدیثه داودی؛ محمد مهدی فر


نقش نماز جماعت در جامعه پذیری سیاسی

دوره 4، شماره 8، دی 1398، صفحه 85-110

محمد تقی دشتی؛ محمد مهدی فر