نویسنده = سید احمد حبیب نژاد
فقر زدایی در پرتو رویکرد فقهی به مقاصد الشریعه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 57-81

سجاد جنابادی؛ سید احمد حبیب نژاد


مناسبات میان قلمرو دین و قانون‌گذاری با تاکید بر نظریه تطبیق

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 109-128

سید احمد حبیب نژاد؛ سید عباس حسینی


ولایت فقیه یا نظارت فقیه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 21-34

سید احمد حبیب نژاد


جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

دوره 1، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 30-49

سید احمد حبیب نژاد؛ علی اکبر عبدالاحدی مقدم