کلیدواژه‌ها = شورای نگهبان
تعداد مقالات: 3
1. فتوای معیار در قانون‌گذاری

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-81

محمد جواد ارسطا


2. نظارت بر نهاد شورای نگهبان و اعضای آن

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-155

میلاد قطبی؛ اسماعیل محمدپور؛ حامد کرمی