کلیدواژه‌ها = مصلحت
تعداد مقالات: 5
2. واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-94

محمد مهدی غمامی


3. انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-100

کاظم سیدباقری


4. زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-20

محمد جواد ارسطا


5. بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-52

فاطمه رجایی