کلیدواژه‌ها = دموکراسی
تعداد مقالات: 2
2. حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-104

عبدالوهاب فراتی