کلیدواژه‌ها = نظام شریعت
چیستی مذاق شرع، حجیت و نقش آن در استنباط

دوره 2، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 79-104

علی محمد سرلک