کلیدواژه‌ها = حکومت
تعداد مقالات: 3
1. نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-78

حامد نیکونهاد؛ فاطمه سادات نقوی


2. بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 36-52

فاطمه رجایی


3. نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-30

محمد جواد ارسطا


شماره‌های پیشین نشریه