نویسنده = سید جواد ورعی
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی اجرای مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-34

زهرا سادات راثی ورعی؛ سید جواد ورعی