نویسنده = علی محمد سرلک
تعداد مقالات: 1
1. چیستی مذاق شرع، حجیت و نقش آن در استنباط

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-104

علی محمد سرلک