نویسنده = محمد علی حیدری
تعداد مقالات: 1
1. وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت‌فقیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-121

حامد کرمی؛ محمد علی حیدری